Vi kör på fossilfritt bränsle (HVO100)

Bussbokning kör samtliga fordon på det fosilfria bränslet HVO100 som inte bidrar till växthuseffekten.

Information om HVO produktion från vår leverantör Neste

NEXBTL – det är den unika teknologin bakom Neste MY Förnybar Diesel (HVO)

NEXBTL – det är den unika teknologin bakom Neste MY Förnybar Diesel (HVO)

Det tar bara 5 minuter att ställa om från fossil diesel till Neste MY Förnybar diesel (HVO), men det har tagit betydligt längre tid för våra forskare att utveckla den unika NEXBTL-teknologin som gör det möjligt. Forskning och utveckling är ett av Nestes huvudfokus, för att hela tiden skapa och utveckla miljövänliga produkter och utnyttja jordens resurser på ett mer effektivt sätt. Så bidrar vi till ett mer hållbart samhälle.

Den innovativa NEXBTL-teknologin bygger på vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. Det är denna teknologi som gör det möjligt att tillverka Neste MY Förnybar Diesel (HVO), en geniprodukt, gjord på förnybara råvaror, som helt kan ersätta fossil diesel. Neste är världsledande producent av HVO med över 3,5 miljoner kubikmeter årsproduktion. Den största produkten är Neste MY Förnybar Diesel (HVO), men med NExBTL kan vi även tillverka fossilfritt flygbränsle, bioplast mm.

Det många ser som avfall ser vi som värdefulla råvaror

Det många ser som avfall ser vi som värdefulla råvaror

NEXBTL-teknologin gör det möjligt att använda matavfall, fetter, restprodukter, vegetabiliska oljor m.m som råvaror vid produktionen. Vi samlar in fetter och rester från livsmedelsindustrin och restprodukter från vegetabilisk oljetillverkning, totalt är det över 10 olika råvarubaser som används.

Vi renar råvarorna

Vi renar råvarorna
Innan råvarorna kan börja raffineras behöver de först renas ordentligt. Detta gör vi genom att processa dem med lera, syra, vatten och kaustiksoda. Det som inte går vidare till raffinering används för att göra biogas och kompost, och använt vatten renas igen.

Raffineringen är sista steget

Raffineringen är sista steget

Nu är de renade råvarorna redo att raffineras i den patenterade process som Neste har utvecklat under flera år – NEXBTL. Mycket lite material går till spillo. CO2 och biopropan blir kvar och kan säljas eller användas för att driva raffinaderiet. Vattnet renas i anläggningens eget vattenreningsverk.

Och resultatet blir: Den förnybara dieseln!

Och resultatet blir: Den förnybara dieseln!

Med hjälp av NEXBTL-teknologin producerar Neste varje år över 3,5 miljoner kubikmeter Neste MY Förnybar Diesel (HVO)! En diesel som kan tankas i alla dieselmotorer istället för fossil diesel, och som minskar jordens CO2-utsläpp med motsvarande utsläppen från 3 miljoner bilar.

Källa: https://www.neste.se/neste-my-fornybar-diesel/hvo